Recent Posts

بالانس 25 مرداد ماه بازی برول استارز

بالانس 25 مرداد ماه بازی برول استارز

بالانس 25 مرداد ماه بازی برول استارز براولر ها! ما داریم کارکتر ها(براولر ها) رو بالانس میکنیم ما در بالانس قبل بالانس چشمیگری در برولرها ایجاد نکردیم ولی حالا داریم با دقت بیشتری بالانس رو ایجاد میکنبم.

ادامه نوشته »
CLOSE
CLOSE